Meteen naar de inhoud

Projecten

Onze Werkzaamheden lopen zeer uiteen.    
Hieronder ziet u een overzicht van reeds uitgevoerde of lopende werkzaamheden.  

46 appartementen en 7 woningen Tilburg

  • –  Sloop voormalige bebouwing inclusief funderingen en kelder.
  • –  Uitvoeren bodemsanering.
  • –  Grondwerk ten behoeve van apartementencomplex, woningen en bergingen.
  • –  Aanleg hemelwaterafvoer.
  • –  Aanleg parkeerterrein.

Sloop-, grond- en infrawerkzaamheden bedrijfshal en laadplein te Valkenswaard

– Sloop bedrijfshal 2400 vierkante meter
– Grondwerk uitgevoerd met een gesloten grondbalans.
– Leveren en leggen van betonplaten en herstraten van klinkerverharding rondom nieuwbouw.
– Aanleg buitenriolering (inclusief coalescentie-afscheider)
– Aanleg parkeerplaatsen.
– Aanleg laadplein.

Grondwerk nieuwbouw groepswoning stichting de Severinus

Het woonhuis biedt ruimte aan twee groepen van zes cliënten en komt in de plaats van de plantkassen en een gedeelte van de zorgboederij waar wij voor aanvang van de nieuwbouw de nodige sloop-, opruim, en archeologische graafwerkzaamheden hebben verricht in opdracht van de Severinus.

Sloop- en Grondewerk ten behoeve van nieuwbouw 3 vrijstaande woningen

– Saneren van diverse asbesthoudende materialen.
– Verwijderen van groen en bestratingen.
– Slopen voormalige schuren en woning.
– Grondwerk ten behoeve van een drietal vrijstaande woningen met bergingen.

Aanpassing bodem wadi Oerle Zuid.

De wadi is bedoeld om het hemelwater afkomstig van de naastgelegen woonwijk op te vangen en direct te laten infiltreren in de bodem. Door de sterk leemhoudende bodem was de waterdoorlatendheid niet voldoende om te kunnen waarborgen dat de wijk in aanleg in een later stadium bij regenval niet te maken zou krijgen met wateroverlast. 

Impuls biodiversiteit Lijsterven

Door ons is de voedselrijke bouwvoor grotendeels verwijderd, het vennetje opgeschoond, landbouwplastic verwijderd, de venbodem iets verdiept, en het terrein is opnieuw ingezaaid met diverse mengsels. Verder is er een steile oever aangebracht die geschikt is voor oeverzwaluwen.

Uitbreiding Kuikenbroedrij van Hulst B.V.

De wadi is bedoeld om het hemelwater afkomstig van de naastgelegen woonwijk op te vangen en direct te laten infiltreren in de bodem. Door de sterk leemhoudende bodem was de waterdoorlatendheid niet voldoende om te kunnen waarborgen dat de wijk in aanleg in een later stadium bij regenval niet te maken zou krijgen met wateroverlast. 

Aanbrengen Mesh-Track op vliegbasis Eindhoven

Het betreft stalen asfaltwapening welke wordt vast geslemd door een laag van emulsieasfaltbeton (EAB) op de bestaande verharding.
De werkzaamheden zijn uitgevoerd volgens de strakke planning van hoofdaannemer BAM, wat betekend dat de start- en landingsbaan binnen 3 nachten compleet was voorzien van de Mesh-Track.

Appartementencomplex Hasseltstraat Tilburg

Op deze locatie waren eerder twee bedrijfspanden met een woning gevestigd. Het grootste gedeelte hiervan hebben we zorgvuldig gesloopt. Enkel het voorste gedeelte en de zijmuren van de panden zijn gespaard gebleven.

Sloop- en grondwerk ten behoeve van verbouwing

De bestaande aanbouw inclusief fundamenten zijn geheel verwijderd. Tevens is het benodigde grondwerk gerealiseerd ten behoeve van de nieuwbouw.

Aanpassing bodem retentievoorzieningen

De WADI’s zijn bestemd om het hemelwaterafvoer uit de nieuwbouwwijk in Oerle in de grond te laten infiltreren. De bodems van de WADI’s waren dusdanig leemhoudend dat het water niet goed genoeg kon infiltreren.

de Crom Grond- en sloopwerken

Grote Aard 31
5507RP Veldhoven
Tel: 040-2052121

© 2019 de Crom | Website door Avelco ICT & Cloud diensten